Overslaan ↓

Financiën

De financiële achtergrond van leerling en ouders speelt geen rol bij de selectie. Het Beurzenprogramma van UWC Nederland stelt (gedeeltelijke) beurzen beschikbaar voor de opleiding op een van de achttien colleges.

Tijdens het selectieproces, ontvangt de ouder een verzoek om opnieuw in te loggen in het aanmeldsysteem en het financieel informatie formulier in te vullen.  Deze informatie wordt alleen ingezien door de leden van de beurzencommissie en verloopt simultaan aan, maar onafhankelijk van, de selectie procedure.

Financiële informatie van ouder(s)/verzorger(s) wordt bij de selectie van een kandidaat en na plaatsing van een kandidaat vernietigd. De ouderbijdrage wordt vastgesteld op basis van draagkracht, rekening houdend met zowel inkomen als vermogen en de familiesituatie. Er zal tevens rekening gehouden worden met eventuele bijzondere omstandigheden. 

  • Selectie is onafhankelijk van de financiële situatie van ouder(s)/verzorger(s).
  • UWC scholen en colleges zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht de sociaaleconomische situatie van de leerling.
  • De penningmeester stelt de ouderbijdrage vast, ouders hebben in dit stadium de mogelijkheid het aanbod te weigeren. Let op: uw kind is op dit moment al wel geïnformeerd over selectie en potentiële plaatsing. Per leerling wordt er bepaald wat de ouder(s)/verzorger(s) kunnen bijdragen en wordt het restant van het schoolgeld aangevuld met beurzengeld. Het beschikbare beurzengeld is gelimiteerd.
  • De ouderbijdrage wordt vastgesteld op basis van draagkracht, rekening houdend met zowel inkomen als vermogen en de familiesituatie. UWC houdt rekening met eventuele bijzondere omstandigheden.
  • Het schoolgeld varieert tussen €16.500 en €45.000 per jaar.

Lees ook onze veelgestelde vragen (FAQ) omtrent finaciering en beurzenprogramma of download hieronder de Samenvatting financiën en de FAQ financiering en beurzenprogramma.