Overslaan ↓

Begeleiding leerlingen

UWC neemt de begeleiding van leerlingen en hun families heel serieus. Als een kind op jonge leeftijd uit huis gaat heeft dit een grote impact; op de leerling zelf, en ook in het gezin ontstaat een andere dynamiek. Bovendien zijn de twee jaren op een UWC heel intensief, met veel nieuwe indrukken en ervaringen: het weg zijn van thuis, de taal, een zwaar onderwijsprogramma en het omgaan met andere culturen en vrijheden.

In Nederland
UWC Nederland heeft een begeleidingsteam die contacten onderhoudt met de leerlingen, hun ouders of verzorgers en de scholen en colleges. Het begeleidingsteam bereidt leerlingen voor op hun verblijf op het UWC college door voorlichting over praktische en emotionele zaken. Ook als de leerling op het college zit, is het begeleidingsteam het aanspreekpunt voor vertrouwelijke zaken en problemen.

Op UWC scholen en colleges
Ieder UWC college heeft een team dat verantwoordelijk is voor het geestelijk welzijn van de leerlingen. Zo’n team bestaat uit house parents (een soort vervangende ouders), leerlingadviseurs, vertegenwoordigers vanuit de leerlingen, campushoofden, een verpleegkundige en geneeskundige staf, decanen, welzijnsspecialisten, psychologen en psychotherapeuten. Ook zijn er op de campussen en in de omgeving van de colleges faciliteiten zoals een ziekenboeg, stilteruimtes en groepen voor bijvoorbeeld yoga en mindfulness.

Het is belangrijk dat leerlingen ook de gelegenheid krijgen en nemen om te reflecteren op hun eigen rol in de UWC gemeenschap, bijvoorbeeld op hoe ze communiceren met anderen en verantwoording nemen voor een respectvolle, prettige leefomgeving.

Je kunt contact opnemen met het begeleidingsteam via begeleiding@uwc.nl.