Overslaan ↓

Disclaimer mailing

UWC Nederland heeft deze mailing met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. UWC Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de in deze mailing verstrekte informatie, terwijl evenmin aan de inhoud van deze mailing rechten kunnen worden ontleend.

Het is toegestaan de mailing te delen (kopiëren, verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat) wanneer het een promotioneel doel bevat, zoals het onder de aandacht brengen van UWC, onder de volgende voorwaarden:

  1. Naamsvermelding: de gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen
  2. Niet commercieel: het werk mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden
  3. Geen afgeleide werken: het veranderde materiaal mag niet verspreid worden als het werk is geremixt, veranderd, of op het werk is voortgebouwd
  4. Geen aanvullende restricties: geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen mogen toegepast worden die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Als je hier geen prijs op stelt kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan UWC Nederland, Diemerdreef 1, 1112 CK Diemen, Nederland of via info@uwc.nl. Of door je af te melden voor de mailing.