Overslaan ↓

Disclaimer nieuwsbrief

UWC Nederland heeft deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. UWC Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de in deze nieuwsbrief verstrekte informatie, terwijl evenmin aan de inhoud van deze nieuwsbrief rechten kunnen worden ontleend.

Het is toegestaan de nieuwsbrief te delen (kopiëren, verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat), onder de volgende voorwaarden:

  1. Naamsvermelding: de gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen
  2. Niet commercieel: het werk mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden
  3. Geen afgeleide werken: het veranderde materiaal mag niet verspreid worden als het werk is geremixt, veranderd, of op het werk is voortgebouwd
  4. Geen aanvullende restricties: geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen mogen toegepast worden die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Als je geen prijs stelt op de nieuwsbrief kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk afmelden bij UWC Nederland, Diemerdreef 1, 1112 CK Diemen, Nederland, via info@uwc.nl of via de link onder aan de nieuwsbrief.