Overslaan ↓

Steun direct

Hartelijk dank voor deze gift aan UWC Nederland.

Hieronder vragen wij om uw persoonsgegevens en om de gegevens voor de gift. Door onderaan op 'submit' te klikken, bevestigt u uw gift. U ontvangt van ons een bevestigingsmail.

___

Hiermee geef ik toestemming aan Stichting UWC Nederland om een incasso opdracht naar mijn bank te sturen van Euro:*

Hierbij geef ik toestemming voor een*

___

Persoonsgegevens

bij dezen geef ik UWC Nederland (incassant ID: NL66RABO0158839471) toestemming om de hierbij verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te verwerken. UWC Nederland gebruikt deze gegevens ten behoeve van onze donateursadministratie, fiscale afhandeling, fondsenwervende programma’s en om te informeren over onze activiteiten. Als je hier geen prijs op stelt kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan UWC Nederland, Diemerdreef 1, 1112 CK Diemen, Nederland of via info@uwc.nl.