Overslaan ↓

Scholenprogramma United World Programma

United World Programma biedt een driedaags trainingsprogramma op en tussen middelbare scholen in Nederland gericht op vrede en een duurzame toekomst. Persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk leiderschap staan centraal in het programma. Diversiteit is een van de pijlers en het programma is daarom gericht op het verbinden van verschillende leerjaren en leerniveaus. Dit om een zo divers mogelijke groep jongeren samen te brengen die elkaar niet zo gemakkelijk zouden ontmoeten en spreken, en om met en van elkaar te leren.

Door interactieve werkvormen en ervaringsgericht leren werken de leerlingen aan een aantal samenhangende thema’s:

Dag 1 – identiteit: persoonlijke ontwikkeling  en zelfbewustzijn (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik)
Dag 2 – democratie: privilege, in- en uitsluiten, vooroordelen, democratische waarden, communicatie
Dag 3 – maatschappelijk leiderschap: hoe sta ik in de maatschappij en hoe kan ik een verschil maken


Door mee te doen aan het programma:

  • reflecteren de leerlingen op hun eigen levens, ervaringen, achtergrond en cultuur
  • leren de leerlingen zichzelf, hun passies, kwaliteiten en grenzen (beter) kennen
  • worden de leerlingen zich bewust(er) van privilege en processen van in- en uitsluiten
  • ontstaat er meer openheid tussen de leerlingen onderling en meer begrip voor elkaar
  • wordt (oplossingsgerichte) communicatie en samenwerking tussen de leerlingen versterkt
  • krijgen de leerlingen handvatten mee om ook na het programma aan hun persoonlijke ontwikkeling te blijven werken en handvatten om zelf (en/of met elkaar) een impact te maken in hun (directe) omgeving


United World Programma ondersteunt en draagt bij aan burgerschapsonderwijs

Door burgerschapsonderwijs wordt actief burgerschap en sociale integratie gestimuleerd. Op veel scholen wordt dit op een diverse en positieve manier in het curriculum geïntegreerd, maar soms ontbreekt het nog aan een samenhangende aanpak en een concrete invulling. Het trainingsprogramma van United World Programma sluit goed aan op de invulling van burgerschapsonderwijs.

Juist omdat de samenleving steeds complexer wordt, is het belangrijk om contact met de ander te blijven zoeken en verschillen en overeenkomsten te onderzoeken. Hebben een vmbo-er en een vwo-er die naar dezelfde school gaan wel eens contact met elkaar? Welk beeld hebben zij van elkaar? Wat hebben zij gemeen? Wat zouden ze van elkaar kunnen leren? Welke impact zouden zij kunnen hebben op de gemeenschappen waar zij onderdeel van zijn?


Praktisch

Het trainingsprogramma vindt overdag plaats en is afgestemd op een groep van 20 deelnemers. De groep bestaat uit leerlingen uit onder- of bovenbouwklassen van verschillende jaren en niveaus. Het is mogelijk om groepen simultaan te trainen. Het programma vindt plaats op school. In overleg met de school bekijken we wanneer het programma het beste plaats kan vinden (bijv. in een projectweek, als onderdeel van of ter voorbereiding op de maatschappelijke stage of aansluitend op profielkeuze, etc.).

Neem contact op met Ineke Bijl via de mail ineke.bijl@uwc.nl, unitedworldprogramma@uwc.nl of telefonisch 020- 4222 331 voor een aanbod voor uw school.