Overslaan ↓

UWC Art for Impact 2018

13, 14, 15 en 16 september vond de UWC Art for Impact plaats met een veilingavond en verkoopexpositie. In totaal is er met dit event €110.275,- opgehaald. De opbrengst van de veiling, de verkoopexpositie en de loten komt ten goede aan het UWC beurzenfonds, ten bate van beurzen voor Nederlandse jongeren aan een van de zeventien UWC scholen wereldwijd. 

Loterij

De trekking van de loterij vond plaats op 16 september 2018 tijdens de finnisage van de expositie Art for Impact in de Outsider Art Galerie door notaris Nicole van Smaalen van notariskantoor Van Campen Liem. Hier onder vindt u de winnende lotnummers:

 • “Origin of the Beginning” van Levi van Veluw                              lot nummer: 006
 • “Eyecatcher” van ontwerpster Renée Arnold                                lot nummer: 241
 • “Natuur Puur 14” van Marie-Claire Greve                                     lot nummer: 139
 • “Hommage to Humanity” van Jimmy Nelson                               lot nummer: 275
 • “Vogels" #22 van Paul Faassen                                                        lot nummer: 183
 • “Wonen in Stijl” van Melanie van Ogtrop                                      lot nummer: 082
 • “Ville de Calais” van Henk Wildschut                                             lot nummer: 110
 • “Leven in de schaduw” van Sacha de Boer                                     lot nummer: 271
 • “Haphazard” van Ellert Haijtema                                                    lot nummer: 117
 • “Painting, drawings Beyond Reality” van Cathalijn Wouters      lot nummer: 201
 • “Independent” van Cathalijn Wouters                                           lot nummer: 058

Wanneer uw lot een van de winnende nummers is, kunt u contact opnemen met artforimpact@uwc.nl

 

De kansspelvergunning, met nummer Z/18/277501-995425, is verleend door de gemeente Amsterdam onder de volgende voorwaarde en gelet op art. 3 van de Wet op Kansspelen en op de bepalingen van het Kansspelenbesluit;

 1. dat de gelegenheid, waarvoor deze vergunning is verleend, in eigen beheer wordt gehouden en de administratie, opzet en uitvoering daarvan kosteloos door of vanwege de organisator/trice geschieden;
   
 2. dat op de bewijzen van deelneming, alsmede in alle aankondigingen en voor openbaarmaking​​​​​​ of verspreiding bestemde stukken duidelijk wordt vermeld de naam van de vergunninghouder, het adres waar inlichtingen verkrijgbaar zijn, het in deze vergunning omschreven doel, het aantal bewijzen van deelneming, het bedrag van de inleg en de plaats en tijdstip van deprijsbepaling, zomede de instantie die vergunning heeft verleend, onder aanhaling van de dagtekening en het kenmerk van dit besluit;
   
 3. dat de deelnemingsbewijzen en alle publicaties betreffende deze aangelegenheid (advertentie, folders e.d.) overeenstemmen met een door de Hoofdcommissaris van Politie goedgekeurd ontwerp;
   
 4. dat de niet geplaatste deelnemingsbewijzen voor het tijdstip van prijsbepaling worden ingeleverd bij de daartoe aangewezen afdeling van het Hoofdbureau van Politie alhier;
   
 5. dat van de gelegenheid, waarvoor deze vergunning is verleend, een afzonderlijke, overzichtelijke administratie wordt gevoerd, dat die administratie wordt ingericht overeenkomstig de door de Hoofdcommissaris van Politie nodig geachte aanwijzingen en dat aan deze op zijn verlangen onverwijld inzage wordt verleend aan die administratie;
   
 6. dat een uitgewerkte rekening en verantwoording met toelichtende bescheiden worden overgelegd aan de daartoe aangewezen afdeling van het stadsdeel Centrum (kamer 0161) binnen drie maanden na het tijdstip van de prijsbepaling;
   
 7. dat overigens onverwijld wordt voldaan aan de door de Hoofdcommissaris van Politie met betrekking tot de organisatie en de uitvoering van de gelegenheid, waarvoor deze vergunning is verleend, noodzakelijk geachte voorschriften en aanwijzingen. Brengen onder de aandacht van belanghebbende dat de prijsbepaling ten overstaan van een notaris moet plaatsvinden indien de gezamenlijke waarde van de prijzen en premies meer dan 4550,00 bedraagt.
                    

UWC Art for Impact  is een hoogstaand fondsenwervend evenement op gebied van kunst te Amsterdam, bestaande uit een kunstveiling met medewerking van UWC alumna en veilingmeester Talita Teves (veilinghuis AAG) en een verkoopexpositie met medewerking van curator Melanie van  Ogtrop (o.a. Stedelijk Museum Fonds). Met een imposante lijst van gerenommeerde hedendaagse kunstenaars, een veiling en een verkoopexpositie, wordt de mogelijkheid geboden prachtige kunstwerken met UWC thematiek aan te kopen en tegelijkertijd kansen te bieden aan talentvolle jongeren met diverse achtergronden. Tevens wordt één kunstwerk van een getalenteerde student van UWC Maastricht en één schilderij van een Outsider Art Galerie kunstenaar geëxposeerd.

De opbrengst van de veiling en verkoopexpositie komt ten goede aan het UWC beurzenfonds, ten bate van beurzen voor Nederlandse jongeren aan een van de zeventien UWC scholen wereldwijd.

Het beurzenprogramma is toegankelijk voor een brede groep studenten, waardoor de gewenste socio-economisch diversiteit ontstaat op de UWC scholen. Het grootste deel van de studenten heeft een gehele of gedeelde beurs en er zijn tussen de 80 en 150 nationaliteiten op een school. UWC heeft strategische partnerships met UNHCR, IMC Weekendschool, Stichting het Vergeten KindRode Kruis, en dergelijke, waardoor specifieke kandidaten die zelf niet proactief aanmelden, worden gelokaliseerd. De ouders dragen bij naar draagkracht (gemiddeld 30%). Het resterende gedeelte van de beurzen worden aangevuld door alumni (48% van de alumni in Nederland doneert) particulieren, stichtingen, vermogensbeheerders, het bedrijfsleven en fondsenwervende evenementen zoals deze.

UWC Nederland selecteert zoveel mogelijk geschikte kinderen die de laatste twee jaar van vwo op een van de zeventien UWC scholen afmaken. Naast excellent Internationaal Baccalaureate onderwijs besteden zij gemiddeld 250 vrijwilligers-uren aan tal van projecten op gebied van vrede, diversiteit en milieu. 

Tevens ondersteunt UWC Internationaal jaarlijks minimaal 100 vluchtelingkinderen met een volledige beurs. 


Kunstenaars: 
Berend Strik • Jimmy Nelson • Marc Mulders • Sacha de Boer • Henk Wildschut • Sijtse Keur • Vincent Mock •Carlijn Mens • Dagmar van Weeghel • Carla Kranendonk • Ellert Haitjema • Merina Beekman • Claudy Jongstra •Natasja van der Meer • Marie-Claire Greve • Cathalijn Wouters • Eva Crebolder • Judith Quax • Roos Holleman • Paul Faassen • Angelica Contreras Nino • Eline de Jonge • Scarlett Hooft Graafland • en anderen 

​​