Overslaan ↓

Organisatie Stichting UWC Nederland

In Nederland kent UWC een professionele organisatie genaamd Stichting UWC Nederland (Nationaal Comité). UWC Nederland doet fondsenwerving, leerlingenwerving, leerlingselectie en leerling- en ouderbegeleiding, onderhoudt het alumninetwerk en organiseert United World Programma's.

Comité van aanbeveling 

  • Adelheid Roosen
  • Mevr. Mr. R. Ruding-Hekking
  • Ir. K. Vuursteen
  • Dr. G.J. Wijers

Stichting Beurzenfonds United World Colleges

  • Frédérique Six - Voorzitter
  • Robert Lavies - Vicevoorzitter
  • Auke Koopal - Penningmeester

Page 1