Overslaan ↓

Aanmelden en selectieproces

De aanmeldingsmodule voor de schooljaren 2024-2026 opent op 1 oktober 2023 en sluit op 13 december 2023!

Het tweejarig IB Diploma Programme (IBDP) op een van de 18 UWC scholen en colleges wereldwijd staat gelijk aan 5 en 6 vwo in Nederland. UWC Nederland selecteert ieder jaar leerlingen met een band met Nederland op basis van motivatie en potentieel. Hierdoor krijgt iedereen een kans, en spelen culturele, politieke, religieuze of economische achtergrond geen rol. 

1 oktober 2023 om 12:00 uur (CET) opent de aanmeldmodule voor de schooljaren 2024-2026. 
13 december 2023 om 16:00 uur (CET) sluit de aanmeldmodule. Zorg dat je voor die tijd je aanmelding hebt ingeleverd.  

De online aanmeldmodule is geheel in het Engels. Indien de kandidaat wordt uitgenodigd voor het selectieproces, zal de correspondentie en de interviews in het Nederlands plaatsvinden. Hierop worden enkele uitzonderingen gemaakt. Zie hiervoor de basiscriteria hieronder. 

Ga naar apply.uwc.org om te starten met je aanmelding. LET OP: 1 oktober 2023 opent de aanmeldmodule.

Heb je vragen? Stuur een mail naar selectie@uwc.nl. 

Basiscriteria 

Leerlingen die in 4 en 5 vwo/gymnasium, 5 havo, MYP 5, DP1 of vergelijkbare schoolsystemen en/of niveaus zitten kunnen zich aanmelden voor de tweejarige IBDP-opleiding aan een UWC.

In het algemeen geldt dat geschikte kandidaten goed presteren op school, zich met enthousiasme voor hun medemens willen inzetten, breed geïnteresseerd zijn en een bijdrage willen leveren aan het sociale klimaat op school en in de maatschappij. Voor UWC is het belangrijk dat je ook hebt nagedacht over wat jij voor de maatschappij kan doen, meer dan over welke kansen het voor jezelf oplevert.

Leerlingen uit 5 vwo/gymnasium, 5 havo en DP1 die aan het leeftijdscriterium voldoen en geselecteerd worden volgen de volledige tweejarige UWC opleiding, zullen daardoor een jaar langer over de middelbare school doen.

Hieronder het overzicht van de basiscriteria waaraan kandidaten moeten voldoen:


Nationaliteit

Een herkenbare band met Nederland (het Caribische deel van het Koninkrijk valt ook onder het Nederlands Nationaal Comité). Dit betekent dat je moet voldoen aan het volgende:  

 1. Nederlandse nationaliteit
  1. óf de laatste 3 jaar woonachtig geweest op Nederlands grondgebied,
  2. óf als je recentelijk politiek asiel gekregen hebt in Nederland
 2. EN de Nederlandse taal machtig bent
  1. met uitzondering als je recentelijk politiek asiel hebt gekregen;
  2. of inwoner bent van Curaçao, St. Maarten, Bonaire, Aruba, St. Eustatius of Saba;
  3. of de Nederlandse nationaliteit hebt, maar in het buitenland bent opgegroeid en naar school gaat.

Tijdens het selectieproces wordt er in het Nederlands met je gecommuniceerd, zal het interview en eventuele opdrachten in het Nederlands plaatsvinden, met uitzondering voor bovengenoemde (zie punt 2a, 2b en 2c wanneer aangegeven in de aanmelding).


Cijfers

Je cijfers moeten voldoen aan het volgende:

 1. Cijfergemiddelde van minstens 6,5/10* (vwo/gymnasium) of 7,0/10* (havo) of 5/8 of 4/7 (MYP/DP) op het laatste overgangsrapport (zomerrapport) en het meest recente rapport.
   
 2. Je mag maximaal 2 onvoldoendes per rapport hebben.
  1. Deze onvoldoendes mogen niet lager zijn dan een 5 op havo/vwo/gymnasium of een 3 op MYP/DP
  2. Je mag geen onvoldoende hebben voor Engels, wiskunde en Nederlands (kernvakken).
 3. Engels, wiskunde en Nederlands zijn verplichte vakken voor een aanmelding bij UWC (met uitzondering voor internationale scholen waar geen Nederlands gedoceerd wordt).  Hiermee toetsen we de algemene intelligentie en begrijpend lezen in je moedertaal.

*6,5/10 betekent een 6,5 op een cijferbereik van 1 – 10 waarbij 10 het hoogste cijfer is en een 1 het laagste. Dit geldt ook voor 7,0/10.

Leeftijd

Je bent 16 of 17 jaar oud op 1 september van het jaar van aanvang op een college. Ook voor UWC Waterford Kamhlaba in eSwatini, waar het schooljaar loopt vanaf januari, geldt 1 september van het jaar voorafgaand aan de aanvang op het college.

Alleen kandidaten die maximaal 1 maand te jong of te oud zijn kunnen zich toch aanmelden. Ben je meer dan 1 maand te oud, neem dan contact op met info@uwc.nl. Ben je meer dan 1 maand te jong, dan zal je niet toegelaten worden tot de selectieprocedure.

Voor een aanmelding voor de schooljaren 2024-2026 moet je dus geboren zijn tussen 1 augustus 2006 & 30 september 2008!

Selectieproces 

Aanmelden voor de tweejarige opleiding kan via het online aanmeldformulier. Na je aanmelding, volgt een selectieprocedure die bestaat uit verschillende delen:

 1. Application assessment: eerste selectie waarbij je portfolio wordt beoordeeld aan de hand van de basiscriteria.
 2. UWC Selection Day – part 1: groepsactiviteiten met andere kandidaten en een interview (op locatie: University College Utrecht)*. 
 3. UWC Selection Day – part 2: het tweede interview (online via Zoom).

Mid-januari 2024 wordt bekend gemaakt of een kandidaat wordt uitgenodigd voor de twee selectiedagen. De kandidaat krijgt dan een uitnodiging voor 1 zaterdag of zondag begin februari en 1 zaterdag of zondag half februari.  

*Selection Day - part 1 vindt fysiek plaats, tenzij het door eventuele maatregelen niet mogelijk is. Uitzonderingen worden gemaakt voor kandidaten die te ver weg wonen en niet naar Nederland kunnen reizen. Tijdens de eerste selectiedag neemt elke kandidaat deel aan groepsactiviteiten en ondergaat één interview.

Selection Day - part 2, bestaande uit alleen het tweede interview, vindt online plaats.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor de selectiedagen moeten voor de Selection Day - part 1 een hele dag vrij houden. Het interview op Selection Day - part 2 zal een uur in beslag nemen. Totdat de indeling bekend is, moet je wel de hele dag beschikbaar houden.  

De interviews worden uitgevoerd door meerdere selecteurs, waaronder HR-professionals, oud-leerlingen, psychologen en onderwijsspecialisten. Voor meer informatie over de selectieprocedure klik hier.

SELECTIERONDE DATUM LOCATIE
Sluiting aanmeldmodule 13 december 2023 n.v.t.
UWC Selection Day - part 1 3 & 4 februari 2024 University College Utrecht
UWC Selection Day - part 2 10 & 11 februari 2024 Online
Aanmeldformulieren  

Ga naar apply.uwc.org om te starten met je aanmelding! LET OP: 1 oktober 2023 opent de aanmeldmodule.

Je aanmelding bestaat uit verschillende onderwerpen en is volledig in het Engels:

 1. Eligibility Confirmation
 2. UWC Nederland application form: het aanmeldformulier voor de leerlingen
 3. Upload passport or travel document
 4. Residential permit in case of asylum (optional)
 5. Upload profile photo
 6. UWC Nederland parent(s)/guardian(s) recommendation form: hiervoor dien je je ouder(s)/verzorger(s) uit te nodigen
 7. UWC Nederland parent(s)/guardian(s) health information form: hiervoor dien je je ouder(s)/verzorger(s) uit te nodigen
 8. UWC Nederland mentor/teacher recommendation form: hiervoor dien je je mentor/docent uit te nodigen. Let op: je mentor/docent dient 2 rapporten aan te leveren. Je zomerrapport en je meest recente rapport, voorzien van datum, stempel van de school en handtekening. 
 9. Any additional files (optional)

Leerlingen met de Nederlandse nationaliteit die niet in Nederland wonen kunnen zich via UWC Nederland aanmelden mist zij voldoen aan de opgestelde aanmeldingscriteria. Zij kunnen zich ook aanmelden bij de nationale organisatie (nationaal comité) van het land waarin zij wonen (mits zij voldoen aan de daar geldende aanmeldingscriteria).

In de UWC Nederland Application Form vragen wij je om toe te lichten wat je aanspreekt bij de verschillende UWC colleges. Gedurende het proces zal de selectiecommissie bekijken welke college het best bij je past en, als je geselecteerd wordt na afstemming van het beschikbare beurzengeld en eventuele beursbehoefte, een aanbod doen voor een bepaald college. LET OP: DE SELECTIECOMMISSIE BEPAALT OP WELK COLLEGE JE GEPLAATST WORDT!  Daarnaast ontvang je bij een positieve selectie maximaal één aanbod, welke je kan aannemen of afwijzen. Bij afwijzing is er helaas geen mogelijkheid om op een andere UWC of op de Clearing List geplaatst te worden. Lees hieronder meer over de Clearing List. 

Indien je je aanmeldt voor de nationale selectie van UWC Nederland, is het niet mogelijk je via het Global Selection Programme (GSP) (zie hieronder) in hetzelfde aanmeldingsjaar aan te melden of andersom!

Account creëren 

Kandidaat:
Wanneer je een account creëert op de aanmeldpagina, dien je eerst een paar vragen te beantwoorden via welke route (zie onderaan deze pagina de routes om je aan te melden voor UWC) je je wilt aanmelden alvorens je kunt starten met jouw UWC-aanmelding. Mocht je na het aanmaken van een account geen bevestigingsmail hebben ontvangen, dan kan het zijn dat deze mail terecht is gekomen in je spambox. Lees hier het stappenplan voor het creëren van een account

Voor je aanmelding vragen we om 3 aanbevelingen: 2 van je ouder(s)/verzorger(s) en 1 van je mentor/docent. Lees hier het stappenplan voor het uitnodigen van je ouder(s)/verzorger(s) en mentor/docent. 

Ouder(s)/verzorger(s) of mentor/docent:
Wanneer u van uw kind of leerling een uitnodiging krijgt om een aanbeveling te schrijven middels het aanmeldsysteem, dient u eerst een account aan te maken. Met behulp van dit stappenplan kunt u dit proces eenvoudig doorlopen. 

Alternatieve route naar UWC – Global Selection Programme (GSP) 

Vanaf 2019 geldt een wereldwijde, centrale selectieprocedure voor leerlingen uit landen die geen eigen UWC organisatie en selectieproces hebben, en voor leerlingen die om andere redenen niet aan de eigen, nationale selectie (kunnen) meedoen. Kandidaten melden zich 9 tot 12 maanden voor het begin van het schooljaar aan en betalen het volledige schoolgeld zelf. Voor de Global Selection Programme (GSP) zijn geen beurzen beschikbaar.

Deze selectieprocedure is van dezelfde kwaliteit en grondigheid als de nationale selectieprocedure, maar staat daar volledig los van. De International Board van UWC stelt het aantal en de locatie vast van de plaatsen die voor deze selectieprocedure beschikbaar zijn.

Indien je je aanmeldt voor het Global Selection Programme (GSP), is het niet mogelijk je ook de nationale selectie van UWC Nederland of andere Nationale Comités op te geven en andersom. Namen van kandidaten met de Nederlandse nationaliteit die zich aanmelden bij GSP worden ter informatie gedeeld met UWC Nederland zodat er geen dubbele aanmeldingen plaatsvinden. Je maakt dus vooraf een keuze voor welke selectie route je kiest.

De nationale selectie van UWC Nederland is voor iedereen die voldoet aan de aanmeldingscriteria of je nu wel of geen (gedeeltelijke) beurs nodig hebt. We moedigen iedereen aan zich via de Nationale Selectie aan te melden!
Clearing List procedure 2024 

United World Colleges heeft een internationale Clearing List voor leerlingen die door de selectie voor de tweejarige opleiding aan een van de UWC’s zijn gekomen, maar waarvoor onvoldoende fondsen beschikbaar zijn.

Leerlingen die geselecteerd zijn maar waar onvoldoende financiële ondersteuning voor is, plaatsen we desgewenst op de Clearing List met een kort profiel, waaronder het ouderaandeel. De UWC scholen en colleges kunnen op basis van de profielen leerlingen mogelijk een plaats aanbieden.

Lees hier meer over de Clearing List procedure van 2024