Overslaan ↓

Aanmelden en selectieproces

De aanmeldingsmodule voor de schooljaren 2023-2025 opent in het najaar van 2022!

Het tweejarig IB Diploma Programme (IBDP) op een van de 18 UWC scholen en colleges wereldwijd staat gelijk aan 5 en 6 vwo in Nederland. UWC Nederland selecteert ieder jaar leerlingen uit Nederland en de Nederlandse Antillen en Nederlandse leerlingen in het buitenland op basis van motivatie en potentieel. Hierdoor krijgt iedereen een kans, en spelen culturele, politieke, religieuze of economische achtergrond geen rol. 

In oktober 2022 opent de aanmeldmodule voor de schooljaren 2023-2025. 16 december 2022 om 18:00 uur (CET) sluit de aanmeldmodule. Zorg dat je voor die tijd je aanmelding hebt ingeleverd. 

De online aanmeldmodule is geheel in het Engels. Indien de kandidaat wordt uitgenodigd voor het selectieproces, zal dit in het Nederlands plaatsvinden. 

Voor vragen stuur een mail naar selectie@uwc.nl. 

Basiscriteria 

Leerlingen die in 4 en 5 vwo, 5 havo, MYP 5 of DP1 zitten kunnen zich aanmelden voor de tweejarige IBDP-opleiding aan een UWC.

In het algemeen geldt dat geschikte kandidaten goed presteren op school, zich met enthousiasme voor hun medemens willen inzetten, breed geïnteresseerd zijn en een bijdrage willen leveren aan het sociale klimaat op school en de maatschappij. Voor UWC is het belangrijk dat je ook hebt nagedacht over wat jij voor de maatschappij kan doen, meer dan over welke kansen het voor jezelf oplevert.

Leerlingen van 5 vwo en 5 havo die aan het leeftijdscriterium voldoen en geselecteerd worden volgen de volledige tweejarige UWC opleiding; zij doen daardoor dus een jaar langer over de middelbare school.

Hieronder het overzicht van de basiscriteria waaraan kandidaten moeten voldoen:

Nationaliteit
Een herkenbare band met Nederland (het Caraïbische deel van het Koninkrijk valt ook onder het Nederlands Nationaal Comité), Nederlandse nationaliteit óf de laatste 3 jaar woonachtig geweest op Nederlands grondgebied, of als je recentelijk politiek asiel gekregen hebt in Nederland.

Cijfers
Een cijfergemiddelde van minstens 6,5 (vwo) of 7,0 (havo) of 5/8 of 4/7 (MYP) op het laatste overgangsrapport en het meest recente met maximaal twee onvoldoendes per rapport (niet lager dan een 5 op havo/vwo of een 3 op MYP/DP), maar geen onvoldoende voor Engels, wiskunde en Nederlands. Engels, wiskunde en Nederlands (met uitzondering voor MYP) zijn verplichte vakken voor een aanmelding bij UWC. Hiermee toetsen we de algemene intelligentie en begrijpend lezen in je moedertaal.

Leeftijd
Je bent 16 of 17 jaar oud op 1 september van het jaar van aanvang op een college. Ook voor de school in eSwatini, waar het schooljaar loopt vanaf januari, geldt 1 september van het jaar voorafgaand aan de aanvang op het college.

Alleen kandidaten die maximaal 1 maand te jong of te oud zijn kunnen zich toch aanmelden. Ben je meer dan 1 maand te oud, neem dan contact op met info@uwc.nl. Ben je meer dan 1 maand te jong, dan zal je niet toegelaten worden tot de selectieprocedure.

Voor een aanmelding voor de schooljaren 2023-2025 moet je geboren zijn tussen 1 augustus 2005 & 30 september 2007!

Selectieproces 

Aanmelden voor de tweejarige opleiding kan via het online aanmeldformulier. Na je aanmelding, volgt een selectieprocedure die bestaat uit drie delen:

  1. Application assessment: eerste selectie waarbij je portfolio wordt beoordeeld aan de hand van de basiscriteria.
  2. UWC Selection Day – part 1: groepsactiviteiten met andere kandidaten en een interview (op locatie: University College Utrecht). 
  3. UWC Selection Day – part 2: het tweede interview (online).

Half januari 2023 wordt bekend gemaakt of een kandidaat wordt uitgenodigd voor de twee selectiedagen. De kandidaat krijgt dan een uitnodiging voor 1 zaterdag of zondag begin februari en 1 zaterdag of zondag half februari.  De eerste selectie dag vindt fysiek plaats, tenzij het door de corona maatregelen niet mogelijk is. De tweede selectie dag (1 interview) vindt online plaats.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor de selectiedagen moeten voor part 1 een hele dag vrij houden. Het interview op Selection Day - part 2 zal een uur in beslag nemen. Afhankelijk van de indeling moet je wel een hele dag beschikbaar zijn. 

De interviews worden uitgevoerd door meerdere selecteurs, waaronder HR-professionals, oud-leerlingen, psychologen en onderwijsspecialisten. Voor meer informatie klik hier.

SELECTIERONDE DATUM LOCATIE
Sluiting aanmeldmodule 16 December 2022 n.v.t.
UWC Selection Day - part 1 Begin februari 2023 Later meer
UWC Selection Day - part 2 Half februari 2023 Later meer
Aanmelding 

Kandidaat:
Wanneer je een account creëert op de aanmeldpagina, dien je eerst het een paar vragen te beantwoorden via welke route (zie onderaan deze pagina de routes om je aan te melden voor UWC) je je wilt aanmelden alvorens je kunt starten met jouw UWC-aanmelding. Mocht je na het aanmaken van een account geen bevestigingsmail hebben ontvangen, dan kan het zijn dat deze mail terecht is gekomen in je spambox. Lees hier het stappenplan voor het creëren van een account

Voor je aanmelding vragen we om 3 aanbevelingen: 2 van je ouder(s)/verzorger(s) en 1 van je mentor/docent. Lees hier het stappenplan voor om je ouder(s)/verzorger(s) en mentor/docent uit te nodigen. 

Ouder(s) of mentor/docent:
Wanneer u van uw kind of leerling een uitnodiging krijgt om een aanbeveling te schrijven middels het aanmeldsysteem, dient u eerst een account aan te maken. Met behulp van dit stappenplan kunt u dit proces eenvoudig doorlopen. 

Aanmeldformulieren 

Bij je aanmelding kun je je voorkeur aangeven voor een aantal UWC colleges. Gedurende het proces zal de selectiecommissie bekijken welke college het best bij je past en, als je geselecteerd wordt na afstemming van het beschikbare beurzengeld en eventuele beursbehoefte, een aanbod doen voor een bepaald college. Let op: de selectiecommissie bepaalt op welk college je geplaatst wordt. Leerlingen met de Nederlandse nationaliteit die niet in Nederland wonen kunnen zich via UWC Nederland opgeven. Zij kunnen zich ook aanmelden bij de nationale organisatie (nationaal comité) van het land waarin zij wonen (als ze daar worden geaccepteerd).

Je aanmelding bestaat uit verschillende onderwerpen en is volledig in het Engels:

  1. UWC Nederland application form: het aanmeldformulier voor de leerlingen
  2. Upload passport or travel document
  3. Upload profile photo
  4. UWC Nederland parent(s)/guardian(s) recommendation form: hiervoor dien je je ouder(s)/verzorger(s) uit te nodigen
  5. UWC Nederland parent(s)/guardian(s) health information form: hiervoor dien je je ouder(s)/verzorger(s) uit te nodigen
  6. UWC Nederland mentor/teacher recommendation form: hiervoor dien je je mentor/docent uit te nodigen. Let op: je mentor/docent dient 2 rapporten aan te leveren. Je zomerrapport en je meest recente rapport, voorzien van datum, stempel van de school en handtekening. 
  7. Any additional files

Indien je je aanmeldt voor de nationale selectie van UWC Nederland, is het niet mogelijk je via het Global Selection Programme (GSP) (zie hieronder) in hetzelfde aanmeldingsjaar aan te melden of andersom.

Alternatieve route naar UWC – Global Selection Programme (GSP) 

Vanaf 2019 geldt een wereldwijde, centrale selectieprocedure voor leerlingen uit landen die geen eigen UWC organisatie en selectieproces hebben, en voor leerlingen die om andere redenen niet aan de eigen, nationale selectie (kunnen) meedoen. Kandidaten melden zich 9 tot 12 maanden voor het begin van het schooljaar aan en betalen het volledige schoolgeld zelf. Voor de GSP zijn geen beurzen beschikbaar.

Deze selectieprocedure is van dezelfde kwaliteit en grondigheid als de nationale selectieprocedure, maar staat daar volledig los van. De International Board van UWC stelt het aantal en de locatie vast van de plaatsen die voor deze selectieprocedure beschikbaar zijn.

Indien je je aanmeldt voor het Global Selection Programme (GSP), is het niet mogelijk je ook de nationale selectie van UWC Nederland of andere Nationale Comités op te geven en andersom. Kandidaten met de Nederlandse nationaliteit die zich aanmelden bij GSP worden ter informatie gedeeld met UWC Nederland zodat er geen dubbele aanmeldingen plaatsvinden. Je maakt dus vooraf een keuze voor welke selectie route je kiest.

Clearing List procedure 2022 

United World Colleges heeft een internationale Clearing List voor leerlingen die door de selectie voor de tweejarige opleiding aan een van de UWC’s zijn gekomen, maar waarvoor onvoldoende fondsen beschikbaar zijn.

Leerlingen die geselecteerd zijn maar waar onvoldoende financiële ondersteuning voor is, plaatsen we desgewenst op de Clearing List met een kort profiel, waaronder het ouderaandeel. De UWC scholen en colleges kunnen op basis van de profielen leerlingen mogelijk een plaats aanbieden.

Lees hier meer over de Clearing List procedure van 2022