Overslaan ↓

Financiële informatie

De tweejarige opleiding van UWC is een investering in de toekomst van de kandidaat. Via UWC Nederland is het mogelijk om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) beursondersteuning en toewijzing geschiedt op basis van beoordeling van de financiële draagkracht van de familie. De financiële achtergrond van leerling en ouders speelt geen rol bij de selectie. Het Beurzenprogramma van UWC Nederland stelt (gedeeltelijke) beurzen beschikbaar voor de opleiding op één van de achttien colleges.

Tijdens het selectieproces ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) een mail om de financiële informatieformulieren in te vullen. Deze informatie wordt alleen ingezien door de leden van de Beurzencommissie en verloopt simultaan aan, maar volledig onafhankelijk van, de selectieprocedure.

Financiële informatie van ouder(s)/verzorger(s) wordt bij een positieve selectie en plaatsing van een kandidaat na de twee jaar UWC opleiding vernietigd. Financiële informatie van ouder(s)/verzorger(s) wordt direct vernietigd wanneer de kandidaat niet is geselecteerd.

Het ouderaandeel wordt vastgesteld op basis van draagkracht, rekening houdend met zowel inkomen als vermogen en de familiesituatie. Er zal tevens rekening gehouden worden met eventuele bijzondere omstandigheden. 

  • Selectie is onafhankelijk van de financiële situatie van ouder(s)/verzorger(s).
  • UWC scholen en colleges zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht de sociaaleconomische situatie van de leerling.
  • De Beurzencommissie stelt het ouderaandeel vast, ouders hebben in dit stadium de mogelijkheid het aanbod te weigeren. Let op: uw kind is op dit moment al wel geïnformeerd over de positieve selectieuitkomst en potentiële plaatsing – er wordt duidelijk gecommuniceerd dat een positieve uitkomst geen garantie op plaatsing op een UWC college geeft. Per leerling wordt er bepaald wat de ouder(s)/verzorger(s) kunnen bijdragen (ouderaandeel) en wordt het restant van het schoolgeld aangevuld met beurzengeld. Het beschikbare beurzengeld is gelimiteerd. 
  • Het ouderaandeel wordt vastgesteld op basis van draagkracht, rekening houdend met zowel inkomen als vermogen en de familiesituatie. UWC houdt ook rekening met eventuele bijzondere omstandigheden die door ouders zijn opgegeven in het financiële formulier.
  • Het schoolgeld varieert tussen €18.500 en €60.000 per jaar.
  • UWC Nederland werkt met administratiekosten van €795,- per geplaatste leerling. Klik hier voor meer informatie. 
  • Recht op kinderbijslag hangt af van het land van het college. Kijk op svb.nl voor meer informatie. Vanaf het kwartaal waarin uw kind 18 jaar wordt, vervalt de kinderbijslag, en komt uw kind bij het volgen van een International Baccalaureaat Diploma Programma niet in aanmerking voor tegemoetkoming scholieren.

Lees ook onze veelgestelde vragen (FAQ) omtrent financiering en beurzenprogramma en de Samenvatting financiën en bekijk de presentatie en filmpjes hieronder:

Financiën presentatie door begeleiding@uwc.nl