Overslaan ↓

UWC Impact

Al 60 jaar en met ruim 60.000 alumni maakt UWC impact met onderwijs. Het fantastische academische programma, de internationale omgeving, actie en intense vriendschappen worden deel van je leven.

De impact van UWC is te zien op verschillende niveaus:

  • De leerlingen worden uitgedaagd door het academische programma; de diversiteit op de scholen en colleges vraagt om respect, maatschappelijke verantwoordelijkheid, compassie en het verschil maken.
  • De leerlingen doen vrijwilligerswerk en buitenschoolse activiteiten in en met de lokale gemeenschappen van de scholen en colleges. Hieraan besteden ze meer dan 250 uur per jaar.
  • Na UWC brengen de leerlingen hun ervaringen in de praktijk en zetten door hun inzet en loopbaankeuzes hun maatschappelijke betrokkenheid voort.

Impact op leerlingen

Het samen wonen, werken en leren met honderd nationaliteiten en nog meer verschillende achtergronden en verhalen levert veel nieuwe indrukken en uitdagingen op. Die kunnen klein zijn, zoals de intense discussies tot diep in de nacht of elkaar de ruimte geven in de kamer, of groter, zoals levenslange vriendschappen.

De geselecteerde internationale leerlingen op de scholen en colleges wonen allemaal op een campus, met meerdere leerlingen op een kamer. Leraren en staf wonen meestal ook op de campus en spelen een belangrijke rol bij de begeleiding van de leerlingen op sociaal en emotioneel gebied.

UWC vertaalt de tomeloze energie en passie van de leerlingen naar pragmatisch idealisme en een positieve actiegerichtheid die een leven lang meegaat.

Het United World Programma daagt Nederlandse leerlingen uit om te werken aan leiderschap, communicatie en in- en uitsluiting en een beter klimaat op school.

Impact op de omgeving van de school

Iedere UWC leerling doet mee aan het Community Services Programme (CAS), waarin ze vrijwilligerswerk doen voor de lokale gemeenschap rondom de school. Leerlingen doen gemiddeld zo’n 250 uur vrijwilligerswerk per jaar, veel meer dan door het IB voorgeschreven.

Er lopen op iedere school verscheidene projecten, veelal geïnitieerd, georganiseerd en geleid door de leerlingen zelf. Zo geven ze Engelse of wiskundeles aan de lokale kinderen in Singapore, werken ze met AIDS- en HIV-wezen in Swaziland en runnen ze een maritiem onderzoekscentrum in Canada.

Een belangrijk onderdeel van het UWC leven is de Projectweek. Eenmaal per jaar krijgen leerlingen de kans om een eigen project te organiseren en zich te verdiepen in een onderwerp. Een week lang doen ze ervaringen op en ontdekken ze nieuwe dingen. Ze trekken er meestal op uit, veelal samen met een aantal medeleerlingen en mogelijk een docent. Ze maken van hun projectweek een verslag om de praktijk aan het op school geleerde te koppelen. Voorbeelden zijn het voorbereiden en uitvoeren van een extreme wandeltocht in Bosnië Herzegovina, tot theater en psychotherapie met vluchtelingen in Hong Kong.

Lees hieronder impactverhalen van onze oud-leerlingen: