Overslaan ↓

UWC onderwijs

Iedereen kan op een manier een bijdrage leveren aan een betere wereld. Daarom bieden wij een uitdagende en brede opleiding die je de vaardigheden geeft om je eigen leven vorm te geven en een positieve invloed uit te oefenen op het leven van anderen.

Leerlingen melden zich aan bij UWC omdat ze uitgedaagd willen worden en uit hun comfortzone willen stappen. Omdat ze zich willen openstellen voor nieuwe inzichten en nieuwe vaardigheden en talenten willen ontdekken en ontwikkelen.

UWC is een intense ervaring, maar wel een die jouw kijk op de wereld kan veranderen.

              

Het International Baccalaureate Diploma Programme (leeftijd 16-19 jaar)

De leerlingen die tussen de leeftijd van 16 en 19 jaar op UWC zitten volgen het International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP). Dit programma heeft een uitdagend curriculum waarbij leerlingen kunnen kiezen uit een groot aantal vakken, en ook leren hoe belangrijk activiteiten en dienstverlening zijn in een gemeenschap.

In de jaren 1960 heeft UWC een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het IBDP en er is nog steeds een hechte band tussen de IB organisatie en UWC.

Het IBDP “moedigt leerlingen over de hele wereld aan om een leven lang actief en met compassie te leren en te begrijpen dat andere mensen, in al hun verscheidenheid, ook gelijk kunnen hebben.” Het IBDP wordt door de beste universiteiten ter wereld erkend en gerespecteerd om de aandacht voor dienstverlening, teamwork, leiderschap en kritisch denken.

 

“Hoewel het IBDP soms best overweldigend en zwaar was, heb ik er meer zelfvertrouwen van gekregen en heb ik geleerd hoe ik moet leren. Mijn eerste studiejaar op de universiteit voelde veel gemakkelijker dan mijn tweede jaar IBDP. Ik ben veel zekerder van mezelf, omdat ik dingen onderzoek, en ik ben veel beter geworden in schrijven.”

- Leonor, alumn UWC Mahindra College

Welke vakken kun je kiezen in het IBDP?

IB Diploma leerlingen kunnen een vak kiezen uit ieder van de volgende zes groepen:

  1. Studies in Language and Literature
  2. Language Acquisition
  3. Individuals and Societies
  4. Sciences
  5. Mathematics
  6. The Arts (in plaats van kunst, kan een leerling ook een extra vak kiezen uit de groep Sciences, Individuals and Societies, of Language Acquisition)

Leerlingen volgen over het algemeen drie vakken op standaardniveau en drie vakken op hoog niveau. Voor de laatste verwachten we een bredere kennis, begrip en vaardigheden. Ieder college heeft een iets ander aanbod, afhankelijk van de geografische locatie en de specifieke aandachtsgebieden. In overleg met het college stel je je pakket samen.


Naast de zes vakkengroepen, doen leerlingen drie kernonderdelen van het International Baccalaureate Diploma Programme die ten grondslag liggen aan de filosofie van het programma:

Extended Essay (EE) 

Leerlingen maken een academisch hoogstaand werkstuk van maximaal 4.000 woorden over een onderwerp naar keuze. Bij het EE worden onderzoeks- en schrijfvaardigheden op universitair niveau verwacht.

Theory of Knowledge (TOK) 

Een werkstuk van 1.600 woorden en een mondelinge toelichting over een vakoverstijgend onderwerp, waarbij de vraag Hoe weten we wat we denken te weten centraal staat.

Creativity, Activity, Service (CAS) 

Leerlingen doen projecten waardoor ze verantwoordelijkheid leren nemen en sociale, creatieve en outdoorvaardigheden ontwikkelen. Op UWC besteden leerlingen veel meer uren aan CAS dan door het IB wordt voorgeschreven.