Overslaan ↓

Periodieke gift

Een periodieke gift heeft een looptijd van 5 jaar of langer. Je schenkt dan jaarlijks een vast bedrag aan UWC Nederland door middel van een overeenkomst periodieke gift. Met een periodieke gift is het geschonken bedrag volledig aftrekbaar van je belastbaar inkomen. Er geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Je kunt dus meer schenken zonder dat het je extra geld kost.

Download hier het formulier voor de overeenkomst periodieke gift.

Vul het formulier in tweevoud in, onderteken beide versies en verstuur, samen meteen kopie van een geldig legitimatiebewijs per post naar:
Stichting UWC Nederland
Baan 29
2012 DC Haarlem

Voorwaarden
Een periodieke gift levert belastingvoordeel op als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je doneert voor minimaal 5 jaar een vast bedrag per jaar, minimaal € 60.
  • De schenking wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen jou en UWC Nederland in een overeenkomst.

Gegevens voor de belastingaangifte
Bij een donateurschap, eenmalige gift of periodieke gift die niet is vastgelegd in een overeenkomst periodiek gift heb je voldoende aan onderstaande gegevens:

Fiscale naam: Stichting UWC Nederland
Locatie: Haarlem
ANBI status: Ja

Een schriftelijk vastgelegde periodieke gift
Bij een periodieke gift die schriftelijk is vastgelegd zijn onderstaande gegevens belangrijk:
Het RSIN nummer (fiscaal nummer) van Stichting UWC Nederland: 8148.43.979

Transactienummer:

  • Heb je een schenkingsakte die is opgesteld door de notaris, dan is er geen sprake van een transactienummer. Dat hoef je niet in te vullen;
  • Bij een schenkingsovereenkomst die na 2014 is vastgelegd door Stichting UWC Nederland is er sprake van een transactienummer. Het transactienummer kun je vinden op je schenkingsovereenkomst.

Heb je vragen? Stuur een mail naar info@uwc.nl