Overslaan ↓

UWC van vroeger tot nu

Een van de belangrijkste dingen die we kunnen leren is hoe we elkaar kunnen begrijpen.

Dit idee staat centraal in alles wat we doen bij UWC, sinds de oprichting van onze eerste school in 1962.

Wij geloven dat onderwijs meer kan zijn dan alleen persoonlijke ontwikkeling of het veiligstellen van een plek op een universiteit. Onderwijs kan jongeren inspireren om te onderzoeken wat ons als mensen verbindt, en om op te treden als ambassadeurs van vrede, samenwerking en wederzijds begrip.

Waar het is begonnen
 

“I regard it as the foremost task of education to ensure the survival of these qualities: an enterprising curiosity, an undefeatable spirit, tenacity in pursuit, readiness for sensible self-denial, and - above all - compassion.”

- Kurt Hahn (Founder of UWC)

In 1955 hield onderwijspionier Kurt Hahn een toespraak op het NATO Defense College in Parijs. De samenwerking en loyaliteit van militairen die in de Tweede Wereldoorlog aan weerszijden van het front hadden gestaan waren voor hem een grote inspiratiebron.

Hahn was destijds betrokken bij de oprichting van een aantal scholen en onderwijsorganisaties, en zijn ideeën over onderwijs ontwikkelden zich voortdurend. Hij sprak vaak over de kracht van onderwijs als een weg naar vrede, evenals over de noodzaak om de ‘neergang van mededogen' in de samenleving te keren.

De samenkomst van deze ideeën heeft geleid tot de stichting van de United World Colleges.

In een speech in 1958 zei Hahn:

“There are three ways of trying to capture the young; one is to preach at them — I’m afraid that is a hook without a worm; the second is to coerce them... and to tell them ‘You must volunteer’... the third is an appeal which never fails, ‘You are needed’.”

In 1962 kwamen de eerste leerlingen naar UWC Atlantic (toentertijd Atlantic College geheten) in Wales, Verenigd Koninkrijk. Deze eerste UWC school was gestoeld op het idee dat het samen onderwijzen van jonge mensen met verschillende achtergronden ze een zodanig wederzijds begrip zou opleveren, dat toekomstige conflicten voorkomen zouden kunnen worden.

                      

UWC Atlantic was 's werelds eerste internationale school waar tieners van 16 tot 19 jaar 5 en 6 vwo konden volgen. Het was een plek waar jongeren leerden met empathie te luisteren en zaken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, ook al waren ze heel anders dan die van henzelf. Ze leerden op te komen voor rechtvaardigheid, zelfs als het risico groot was. En ze leerden veerkrachtig te zijn en van hun fouten te leren in plaats van op te geven.

Vanaf de eerste dagen van Atlantic College was er een wens om verder uit te breiden. Het was het hoogtepunt van de Koude Oorlog en velen zagen de voordelen van een onderwijsconcept dat verbinding, compassie en dienstverlening hoog in het vaandel had staan. Tegen het einde van de jaren 1960 werd de naam United World Colleges geïntroduceerd en begon een beweging werkelijkheid te worden.

De eerste internationale voorzitter van UWC, Lord Mountbatten, hielp UWC zich verder te ontwikkelen. Hij begeleidde de oprichting van nationale comités, die leerlingen selecteren en de bekendheid van UWC in verschillende landen bevorderden. In de jaren hierna stichtte UWC scholen in Singapore en Canada, waarna het totaal aantal in de loop van de jaren groeide tot 18 scholen op alle continenten.

Bij UWC heeft het altijd gedraaid om luisteren en leren. UWC is continu in ontwikkeling en groeit mee met de behoeften van de eigen gemeenschap en de wereld daar omheen. Blijvend is de missie om met onderwijs mensen, landen en culturen samen te brengen voor vrede en een duurzame toekomst.

Page 1

Tijdlijn (Engels)

UWC vandaag

18


Er zijn 18 UWC scholen over 4 verschillende continenten.

>150


UWC is vertegenwoordigd in meer dan 150 landen door nationale comités.

60,000


 Meer dan 60,000 studenten uit 180 landen hebben gestudeerd aan een UWC school of hebben deelgenomen aan een zomerprogramma.