Overslaan ↓

ANBI-status

Stichting UWC Nederland en Stichting Beurzenfonds United World Colleges hebben beiden een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

U kunt uw giften, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan UWC in Nederland fiscaal voordelig doen. 

Stichting United World Colleges Nederland

Bestuur

Team UWC Nederland

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door het leveren van een bijdrage aan de wetenschap, het onderwijs, sport, kunst en cultuur. De stichting is geënt op de filosofie van de United World Colleges (UWC) en zal zich niet binden aan een bepaalde godsdienstige, maatschappelijke of politieke richting.

Educating for peace and impact. Hieraan wordt invulling gegeven door, onder meer:

 • het werven, selecteren, uitzenden en begeleiden van leerlingen ten behoeve van UWC;
 • het verstrekken van beurzen ten behoeve van leerlingen toegelaten tot een van de opleidingen aan een van de UWC's;
 • het aansturen van de exploitatie van UWC Maastricht;
 • het organiseren van short courses (United World Programma);
 • het onderhouden en bevorderen van de contacten tussen allen die op enigerlei wijze verbonden zijn (geweest) aan één of meer instellingen van UWC.

Dit doet de stichting door:

 • het nastreven en uitdragen in Nederland van de filosofie van UWC en het verschaffen van informatie;
 • het verstrekken van beurzen;
 • het verlenen van financiële en andere steun aan instellingen onder de paraplu van UWC;
 • het bijeenbrengen van vermogen, het werven van fondsen en het aanbrengen van subsidies, het verkrijgen van financiële steun in andere vormen;
 • het beheren en beleggen van vermogen;
 • bevordering van activiteiten UWC Maastricht.

Administratieve gegevens
Het Kamer van Koophandel nummer van Stichting United World Colleges Nederland is 34228483. Het RSIN nummer is 8148.43.979. Stichting United World Colleges Nederland is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zie hier de ANBI-standaardinformatie.

Stichting Beurzenfonds United World Colleges

Bestuur

 • Jos Kroon, voorzitter
 • Robert Lavies, penningmeester, CEO VISTA advisory & investments
 • Rick Slettenhaar, secretaris, Deputy Head of Mission Nederlandse ambassade in Zwitserland

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door het leveren van een bijdrage aan de wetenschap, het onderwijs, sport, kunst en cultuur en het sturen van leerlingen naar een United World College. 

Administratieve gegevens
Het Kamer van Koophandel nummer van Stichting Beurzenfonds United World Colleges is 41150087. Het RSIN nummer is 8024.712.98. Stichting Beurzenfonds United World Colleges is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zie hier de ANBI-standaardinformatie.

Beloningsbeleid
Het bestuur van UWC Nederland en het bestuur van Beurzenfonds bestaan uit vrijwilligers die in overeenstemming met de statuten geen beloning ontvangen. Aan de bestuursleden worden incidenteel wegens de vervulling van de bestuursfunctie gemaakte kosten vergoed.

Stichting UWC Nederland heeft drie vaste werknemer in dienst, 2,7 FTE. Zij worden beloond conform de in de goededoelenmarkt geldende normen.

Jaarstukken stichting UWC Nederland en stichting Beurzenfonds United World Colleges