Overslaan ↓

Begeleiding ouders

De UWC scholen en colleges houden het begeleidingsteam van UWC Nederland op de hoogte van de vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen. Bij eventuele problemen of vragen is het begeleidingsteam het eerste aanspreekpunt voor ouders en verzorgers. Ook organiseert het team verschillende bijeenkomsten voor ouders om ervaringen uit te wisselen.

Alle UWC scholen en colleges houden zich aan de “UWC Common Code of Conduct” die in 2010 door de UWC International Board is opgesteld. In deze gedragscode wordt beschreven dat al onze leerlingen een veilige, plezierige en cultureel verantwoordelijke UWC ervaring krijgen. De hele UWC gemeenschap belijdt de gedragscode in woord en daad.

Je kunt contact opnemen met de focusgroep begeleiding via begeleiding@uwc.nl.