Overslaan ↓

Onderwijs op UWC

 

"I regard it as the foremost task of education to ensure the survival of these qualities: an enterprising curiosity, an undefeatable spirit, tenacity in pursuit, readiness for sensible self-denial, and above all, compassion."

- Kurt Hahn, Founder of UWC

Internationaal Baccalaureaat (IB)

De UWC scholen en colleges bieden het Internationaal Baccalaureaat Diploma Programma (IBDP). Dit is wereldwijd een van de meest vooraanstaande programma’s voor middelbare scholen en wordt erkend door vrijwel alle universiteiten in binnen- en buitenland. UWC heeft in de jaren 1960 aan de basis gestaan van het IB-programma en nog steeds ontwikkelen UWC docenten mee aan het lesmateriaal.

Het IBDP-curriculum vormt de kern van de academische opleiding op de UWC scholen en colleges, maar de UWC opleiding gaat veel verder dan de eisen van het IB. UWC colleges onderscheiden zich door hun uitzonderlijk diverse gemeenschap van leerlingen en docenten met heel verschillende nationaliteiten en sociale, culturele, politieke, religieuze en taalachtergronden. Het curriculum van UWC is zo opgesteld dat al deze leerlingen zich vertegenwoordigd voelen en dat er ruimte is voor ieders geschiedenis en perspectief. UWC vult het formele IB-curriculum aan met sessies en activiteiten om leerlingen te betrekken bij wereldwijde vraagstukken en ze uit te dagen om kritisch te denken.

Je kiest in principe 6 vakken - 3 op hoog en 3 op standaardniveau – één uit elke groep: Language and Literature, Language Acquisition, Individuals and Societies, Mathematics and Computer Sciences, Experimental Sciences, Arts. In plaats van Arts kun je ook een extra vak kiezen uit Sciences, Individuals and Societies, of Language Acquisition. Ieder college heeft een specifiek aan bod; in overleg met het college stel je je pakket samen.

Daarnaast heeft het IB-programma nog 3 kernonderdelen:

  1. Het Extended Essay (EE): Een academisch hoogstaand werkstuk van 4.000 woorden over een onderwerp naar keuze.
  2. Theory of Knowledge (TOK): Een werkstuk van 1.600 woorden en een mondelinge toelichting over een vakgrenzenoverstijgend onderwerp, waarbij de vraag Hoe weten we wat we denken te weten centraal staat. Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen (voor)oordelen en die van anderen en leren daar op een verantwoorde manier mee omgaan.
  3. Creativity, Activity, Service (CAS): Leerlingen doen projecten waardoor ze verantwoordelijkheid leren nemen en sociale, creatieve en outdoorvaardigheden ontwikkelen. Op UWC besteden leerlingen veel meer uren aan CAS dan door het IB wordt voorgeschreven.

Kijk op de website van het Internationaal Baccalaureaat voor meer informatie over specifieke vakken. Op de websites van de UWC colleges en scholen vind je het specifieke aanbod van ieder UWC.