Skip to content ↓

Wat is UWC?

United World Colleges (UWC) is een wereldwijde onderwijsbeweging die mensen, landen en culturen samenbrengt voor een vreedzame en duurzame wereld.
      

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Educating for peace and impact

In de turbulente wereld van vandaag is Educating for peace and impact steeds belangrijker. United World Colleges (UWC) draagt al meer dan 55 jaar bij aan intercultureel begrip, verdraag­zaamheid, duurzaamheid en samenwerking door uitstekend Internationaal Baccalaureaat-onderwijs (IB) in een internationale omgeving. UWC selecteert leerlingen met 150 nationaliteiten op hun ambitie, potentie en betrokkenheid, en ontwikkelen ze tot toekomstige leiders: sociaal, initiatiefrijk, creatief en gedreven. Onze bijna 60.000 alumni wereldwijd dragen iedere dag bij aan een meer vreedzame en duurzame wereld.

In Nederland gaan we partnerships aan met individuen, stichtingen, bedrijven, overheden en alumni om zoveel mogelijk leerlingen in Nederland de kans te geven zich de UWC missie eigen te maken: UWC zet onderwijs in als bron van kracht om mensen, landen en culturen samen te brengen voor een vreedzame en duurzame toekomst.

  • 18 scholen wereldwijd en meer dan 150 nationaliteiten.
  • Tweejarige Internationaal Baccalaureaat opleiding (5&6 vwo) met top IB-scores.
  • Sterke combinatie van uitstekend onderwijs en selectie op ambitie en potentie.
  • Leerlingen doen 250 uur per jaar maatschappelijke dienstverlening.
  • Leerlingen bepalen en organiseren het grootste deel van de extra-curriculaire activiteiten.
  • United World Programma: korte programma’s in Nederland op en rondom scholen.
  • Culturele en sociaal-economische diversiteit gefaciliteerd door het UWC beurzenprogramma.
  • Wereldwijd netwerk van 60.000 alumni en 3.000 vrijwilligers.