Overslaan ↓

Begeleiding en zorg

Als je naar een UWC gaat, betekent dat een grote verandering in je leven. Je gaat deel uitmaken van een diverse, internationale gemeenschap, je bent waarschijnlijk ver van huis, doet alles in het Engels en misschien de lokale taal, en moet er tegelijkertijd voor zorgen dat je je diploma haalt.

Bij UWC doen we er alles aan om onze leerlingen welkom te laten voelen, te ondersteunen en te inspireren.

In Nederland

UWC Nederland heeft een begeleidingsteam dat contacten onderhoudt met de leerlingen, hun ouders en/of verzorgers en de scholen en colleges. Het bereidt leerlingen voor op hun verblijf op het UWC door praktische tips en voorlichting over de meer emotionele zaken. Ook als de leerling op het college zit, is het begeleidingsteam het aanspreekpunt voor praktische en vertrouwelijke zaken en problemen.

Op de UWC scholen en colleges

Iedere UWC school heeft een team dat verantwoordelijk is voor het geestelijk welzijn van de leerlingen. Zo’n team bestaat uit “house parents” (een soort vervangende ouders), leerlingadviseurs, vertegenwoordigers vanuit de leerlingen, campushoofden, een verpleegkundige en geneeskundige staf, decanen, welzijnsspecialisten, psychologen en psychotherapeuten. Ook zijn er op de campussen en in de omgeving van de colleges faciliteiten zoals een ziekenboeg, stilteruimtes en groepen voor bijvoorbeeld yoga en mindfulness.


We leren de leerlingen om te reflecteren op hun eigen rol in de UWC gemeenschap. We stimuleren ze om stil te staan bij de manier waarop ze anderen behandelen en hoe ze kunnen bijdragen aan een gemeenschap die iedereen respecteert en waarin iedereen zich gelukkig en veilig voelt. Ons introductieprogramma omvat lessen om een zekere cultuurgevoeligheid te ontwikkelen en een waardevol lid van de gemeenschap te worden.

“Er is bij ons op UWC Dilijan een speciaal getrainde groep leerlingen die hun medeleerlingen ondersteunen. Alle leerlingen kunnen laagdrempelig een lid van deze groep benaderen als ze een persoonlijke kwestie willen bespreken. De rol van zo’n “peer listener” is om te helpen analyseren wat eventuele signalen en bronnen van stress zijn, te praten over gedachten en emoties, en te verwijzen naar andere mensen in of buiten de UWC gemeenschap als dat nodig of wenselijk is. Het is onderzocht dat medeleerlingen de logische eerste aanspreekpunten zijn in tijden van nood en spanning, en dat interactie met medeleerlingen stressverlagend werkt. Het gevoel en de ervaring dat er iemand is die luistert is heel goed voor de mentale gezondheid. De “peer listeners” krijgen een training en hebben samen met de psycholoog van de school wekelijkse sessies over mentale gezondheid en luistervaardigheden.”

- Gianmichele Laquale (Psycholoog/Psychotherapeut op UWC Dilijan)

Begeleiding ouders

De UWC scholen en colleges houden het begeleidingsteam van UWC Nederland op de hoogte van de vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen. Bij eventuele problemen of vragen is het begeleidingsteam het eerste aanspreekpunt voor ouders en verzorgers. Ook organiseert het team verschillende bijeenkomsten voor ouders om ervaringen uit te wisselen.

Alle UWC scholen en colleges houden zich aan de “UWC Common Code of Conduct” die in 2010 door de UWC International Board is opgesteld. In deze gedragscode wordt beschreven dat al onze leerlingen een veilige, plezierige en cultureel verantwoordelijke UWC ervaring krijgen. De hele UWC gemeenschap belijdt de gedragscode in woord en daad.

Je kunt contact opnemen met ons via begeleiding@uwc.nl.