Overslaan ↓

Steun direct

Hartelijk dank voor deze gift aan UWC Nederland.

Hieronder vragen wij om uw persoonsgegevens en om de gegevens voor de gift. Door onderaan op 'submit' te klikken, bevestigt u uw gift. U ontvangt een kopie van de ingevulde gegevens.

___

Ik wil dat mijn gift ten goede komt aan*
Hierbij geef ik toestemming voor een*
Hiermee geef ik toestemming aan Stichting UWC Nederland om een incasso opdracht naar mijn bank te sturen van Euro:*

___

Persoonsgegevens

bij deze geef ik UWC Nederland (incassant ID: NL66RABO0158839471) toestemming om de hierbij verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te verwerken. UWC Nederland gebruikt deze gegevens ten behoeve van onze donateursadministratie, fiscale afhandeling en fondsenwervende programma’s. Als je hier geen prijs op stelt kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan UWC Nederland, Baan 29, 2012 DC Haarlem, Nederland of via info@uwc.nl.