Overslaan ↓

Disclaimers

UWC Nederland gebruikt verschillende disclaimers voor verschillende communicatie uitingen: 


Algemene disclaimer UWC Nederland:

Wij besteden er de uiterste zorg aan om jou voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. UWC Nederland is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site en onder andere websites of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, alsmede technische storingen.

Ook geeft UWC Nederland geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaart met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid. Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij UWC Nederland.

UWC Nederland verwerkt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. UWC Nederland gebruikt gegevens ter realisatie van haar doel: zoveel mogelijk leerlingen de kans geven op een tweejarige UWC opleiding, United World Programma en United World Zomer Programma. UWC Nederland gebruikt persoonsgegevens ten behoeve van onze donateursadministratie, fondsenwervende programma’s, om te informeren over onze activiteiten, werving van jongeren voor een UWC opleiding en voor United World Programma, selectie voor de tweejarige UWC opleiding en United World Programma, promotie van UWC Nederland, statistieken van UWC Nederland en voor de netwerkfunctie van UWC Nederland van UWC alumni in Nederland en Nederlandse UWC alumni in het buitenland.

Als je hier geen prijs op stelt kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan UWC Nederland, Baan 29, 2012 DC Haarlem, Nederland of via info@uwc.nl.

Responsible disclosure

Ondanks alle voorzorgen en andere inspanningen kunnen er situaties ontstaan waarin sprake is van een kwetsbare plek in onze beveiliging: een beveiligingslek. Ontdek je een beveiligingslek in onze systemen? Dan werken we graag met jou samen aan een oplossing. Daarom verzoeken we je deze informatie vertrouwelijk met ons te delen.