Overslaan ↓

Disclaimers

UWC Nederland gebruikt verschillende disclaimers voor verschillende communicatie uitingen: 
 • Disclaimer UWC Nederland nieuwsbrief
 • Disclaimer UWC Nederland uitnodiging
 • Disclaimer UWC Nederland mail
 • Disclaimer UWC Nederland mailing
 • Disclaimers voor de aanmelding voor de tweejarige UWC opleiding
 • Disclaimers op de website 

Algemene disclaimer UWC Nederland:

Wij besteden er de uiterste zorg aan om jou voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. UWC Nederland is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site en onder andere websites of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, alsmede technische storingen.

Ook geeft UWC Nederland geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaart met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid. Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij UWC Nederland.

UWC Nederland verwerkt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. UWC Nederland gebruikt gegevens ter realisatie van haar doel: zoveel mogelijk leerlingen de kans geven op een tweejarige UWC opleiding, United World Programma en United World Zomer Programma. UWC Nederland gebruikt persoonsgegevens ten behoeve van onze donateursadministratie, fondsenwervende programma’s, om te informeren over onze activiteiten, werving van jongeren voor een UWC opleiding en voor United World Programma, selectie voor de tweejarige UWC opleiding en United World Programma, promotie van UWC Nederland, statistieken van UWC Nederland en voor de netwerkfunctie van UWC Nederland van UWC alumni in Nederland en Nederlandse UWC alumni in het buitenland.

Als je hier geen prijs op stelt kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan UWC Nederland, Baan 29, 2012 DC Haarlem, Nederland of via info@uwc.nl.

Responsible disclosure

Ondanks alle voorzorgen en andere inspanningen kunnen er situaties ontstaan waarin sprake is van een kwetsbare plek in onze beveiliging: een beveiligingslek. Ontdek je een beveiligingslek in onze systemen? Dan werken we graag met jou samen aan een oplossing. Daarom verzoeken we je deze informatie vertrouwelijk met ons te delen.


Disclaimer nieuwsbrief

UWC Nederland heeft deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. UWC Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de in deze nieuwsbrief verstrekte informatie, terwijl evenmin aan de inhoud van deze nieuwsbrief rechten kunnen worden ontleend.

Het is toegestaan de nieuwsbrief te delen (kopiëren, verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat), onder de volgende voorwaarden:

 1. Naamsvermelding: de gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen
 2. Niet commercieel: het werk mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden
 3. Geen afgeleide werken: het veranderde materiaal mag niet verspreid worden als het werk is geremixt, veranderd, of op het werk is voortgebouwd
 4. Geen aanvullende restricties: geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen mogen toegepast worden die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Als je geen prijs stelt op de nieuwsbrief kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk afmelden bij UWC Nederland, Baan 29, 2012 DC Haarlem, Nederland, via info@uwc.nl of via de link onder aan de nieuwsbrief.


Disclaimer uitnodiging

UWC Nederland heeft deze uitnodiging met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. UWC Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de in deze uitnodiging, terwijl evenmin aan de inhoud van deze uitnodiging rechten kunnen worden ontleend.

Als je hier geen prijs op stelt kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan UWC Nederland,
Baan 29, 2012 DC Haarlem, Nederland,via info@uwc.nl of door je af te melden voor de uitnodiging.


Disclaimer mail

E-mails as well as any files transmitted with it, is confidential and may well contain information which is legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or the entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient of the e-mail, you are hereby on notice of this status. Any disclosure, copying, distribution, dissemination or publication of the information contained therein is strictly prohibited, unless you have been permitted thereto by the sender, and might be a breach of confidence. If you are not the intended recipient, please return this e-mail immediately to the sender and then delete this message from your system. The sender is not liable for the proper transmission of this information nor for any delay in its receipt. Although UWC the Netherlands has taken reasonable precautions to ensure no viruses are present in this email, UWC the Netherlands cannot accept responsibility for any loss or damage arising from the use of this email or attachments.


Disclaimer mailing

UWC Nederland heeft deze mailing met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. UWC Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de in deze mailing verstrekte informatie, terwijl evenmin aan de inhoud van deze mailing rechten kunnen worden ontleend.

Het is toegestaan de mailing te delen (kopiëren, verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat) wanneer het een promotioneel doel bevat, zoals het onder de aandacht brengen van UWC, onder de volgende voorwaarden:

 1. Naamsvermelding: de gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen
 2. Niet commercieel: het werk mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden
 3. Geen afgeleide werken: het veranderde materiaal mag niet verspreid worden als het werk is geremixt, veranderd, of op het werk is voortgebouwd
 4. Geen aanvullende restricties: geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen mogen toegepast worden die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Als je hier geen prijs op stelt kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan UWC Nederland,
Baan 29, 2012 DC Haarlem, Nederland of via info@uwc.nl. Of door je af te melden voor de mailing.


Disclaimers aanmelding tweejarige opleiding

Inschrijven tweejarige opleiding UWC – leerlingen:

 - hierbij geef ik UWC Nederland toestemming om de hierbij verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te verwerken. UWC Nederland gebruikt deze gegevens ten behoeve van de activiteiten rondom de selectie van leerlingen voor een UWC opleiding, UWC informatiedagen, werving en United World Programma . Als je hier geen prijs op stelt kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan UWC Nederland, Baan 29, 2012 DC Haarlem, Nederland of via info@uwc.nl.

Inschrijven tweejarige opleiding UWC – ouder(s)/verzorger(s):

 -  hierbij geef ik UWC Nederland toestemming om de hierbij verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te verwerken. UWC Nederland gebruikt deze gegevens ten behoeve van de activiteiten rondom de selectie van leerlingen voor een UWC opleiding en wanneer de student is geselecteerd, UWC informatiedagen, werving en United World Programma, en om te informeren over onze activiteiten (bij selectie van uw (pleeg)zoon/(pleeg)dochter). Als je hier geen prijs op stelt kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan UWC Nederland, Baan 29, 2012 DC Haarlem, Nederland of via info@uwc.nl.

Inschrijven tweejarige opleiding UWC – mentor:

 - hierbij geef ik UWC Nederland toestemming om de hierbij verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te verwerken. UWC Nederland gebruikt deze gegevens ten behoeve van de activiteiten rondom de selectie van leerlingen voor een UWC opleiding en wanneer de student is geselecteerd, UWC informatiedagen en United World Programma, en voor het nodigen voor de UWC beursuitreiking en Graduation Ceremony. Wanneer de student niet is geselecteerd zullen de gegevens verwijderd worden, tenzij er toestemming is gegeven om op de hoogte te blijven van de UWC activiteiten. Als je hier geen prijs op stelt kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan UWC Nederland, Baan 29, 2012 DC Haarlem, Nederland of via info@uwc.nl.

Inschrijven tweejarige opleiding UWC – docent:

 -  hierbij geef ik UWC Nederland toestemming om de hierbij verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te verwerken. UWC Nederland gebruikt deze gegevens ten behoeve van de activiteiten rondom de selectie van leerlingen voor een UWC opleiding en wanneer de student is geselecteerd, UWC informatiedagen en United World Programma, en voor het nodigen voor de UWC beursuitreiking en Graduation Ceremony. Wanneer de student niet is geselecteerd zullen de gegevens verwijderd worden, tenzij er toestemming is gegeven om op de hoogte te blijven van de UWC activiteiten. Als je hier geen prijs op stelt kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan UWC Nederland, Baan 29, 2012 DC Haarlem, Nederland of via info@uwc.nl.


Disclaimers website

Donatiepagina:

 - bij dezen geef ik UWC Nederland (incassant ID: NL66RABO0158839471) toestemming om de hierbij verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te verwerken. UWC Nederland gebruikt deze gegevens ten behoeve van onze donateursadministratie, fiscale afhandeling, fondsenwervende programma’s en om te informeren over onze activiteiten. Als je hier geen prijs op stelt kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan UWC Nederland, Baan 29, 2012 DC Haarlem, Nederland of via info@uwc.nl.

Contactpagina:

 -  bij dezen geef ik UWC Nederland (incassant ID: NL66RABO0158839471) toestemming om de hierbij verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te verwerken. UWC Nederland gebruikt deze gegevens ten behoeve van onze donateursadministratie, fiscale afhandeling, fondsenwervende programma’s en om te informeren over onze activiteiten zoals nieuwsbrieven, werving en selectie en evenementen. Als je hier geen prijs op stelt kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan UWC Nederland, Baan 29, 2012 DC Haarlem, Nederland of via info@uwc.nl.

Inschrijving informatiedagen:

 - bij dezen geef ik UWC Nederland toestemming om de hierbij verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te verwerken. UWC Nederland gebruikt deze gegevens ten behoeve van de activiteiten rondom informatiedagen, werving en selectie voor een UWC opleiding, United World Programma en United World Zomer Programma. Als je hier geen prijs op stelt kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan UWC Nederland, Baan 29, 2012 DC Haarlem, Nederland of via info@uwc.nl.

Inschrijving United World Programma:

 - bij dezen geef ik UWC Nederland toestemming om de hierbij verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te verwerken. UWC Nederland gebruikt deze gegevens ten behoeve van de activiteiten rondom United World Programma, informatiedagen, werving en selectie voor een UWC opleiding. Als je hier geen prijs op stelt kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan UWC Nederland, Baan 29, 2012 DC Haarlem, Nederland of via info@uwc.nl.